Ablak bezárása

 

Ablak bezárása

 

Ablak bezárása

 

Honlap szabályzat, adatvédelmi nyilatkozat

Honlap Szabályzat

A jelen szabályzat a Bio-Drog-Berta Kft (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett bioberta.hu (továbbiakban: Honlapon) elérhető szolgáltatások igénybe vételének feltételeit tartalmazza.

Regisztrációjával felhatalmazza a szolgáltatót az elküldött személyes adatok kezelésére. Regisztrálás után ránk bízott email címét bizalmasan kezeljük. A Felhasználó általi további adatszolgáltatás önkéntes, így Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa megadott további személyes adatok a honlapokon szerepelhetnek.

Az igénybe vett szolgáltatások használata során, a felhasználó nem tölt fel olyan tartalmat, amely:

 • Jogszabályba ütközik, illetve ennek gyanúja felmerül
 • Nem a megfelelő rovathoz tartozik
 • Amelyek bármilyen módon sértik valamely harmadik fél jogait, ideértve, nem kizárólagosan, a védjeggyel, szerzői joggal, szabadalommal, személyiségi vagy kegyeleti joggal való visszaélést.
 • Erőszakra, jogszabálysértésre buzdít, illetve a személyes vagy közbiztonságot, környezetet, illetve természetet károsító magatartásra ösztönöz, önkényuralmi jelképeket tartalmaz
 • Kéretlen (spam) hirdetésnek minősül
 • A szolgáltató megítélése szerint sértheti a szolgáltató, a szolgáltató üzleti partnerei vagy a szolgáltató felhasználóinak jogait.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlapon elhelyezett adatok, anyagok, információk tartalmáért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért, kizárólag a felhasználó tartozik felelősséggel. Az illegális tartalmak feltöltése hatósági eljárást vonhat maga után.

A szolgáltató nem köteles ellenőrizni a Felhasználó által továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információ tartalmát, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

A szolgáltató jogában áll hogy a fenti előírásokba ütköző tartalmakat a Felhasználó előzetes értesítése nélkül törölje. A szolgáltató a magyar helyesírás szabályainak megfelelő korrektúrát hajthat végre a feltöltött tartalmakon.

A honlapon közzétett szövegek, képek, videók és információk nyilvánossághoz közvetítési jogai a feltöltést követően a szolgáltatóra szállnak, újraközlésük bármilyen nyomtatott vagy elektronikus formában a szolgáltató engedélyéhez kötött. Ez nem zárja ki a felhasználó saját anyagainak (szövegek, képi anyagok) az általa történő további szabad felhasználását.

A honlapokon közzétett bármilyen szöveges, képi vagy egyéb információhordozókra az értesítés nélküli újraközlés jogát fenntartjuk.

A szolgáltatott tartalmak kizárólag a vonatkozó jogszabályi keretek között használhatók fel. Tilos ezen tartalmak bármilyen eszközzel és/vagy formában történő másolása, átvétele, adatbázisban történő tárolása, letölthetővé tétele illetve minden egyéb, a szolgáltató által nyújtott szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges cselekményeken túlmutató felhasználás a szolgáltató kifejezett, írásbeli hozzájárulása nélkül.

A szolgáltató nem vállal felelősséget:

 • Az oldalakon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért vagy a jogszabályoknak való megfelelőségéért, illetve a jogszabályba ütköző tartalommal harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért;
 • Az illegális tartalom eltávolítása vagy hozzáférés megtagadása révén keletkezett kárért
 • A szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - bármely okból bekövetkező szüneteltetéséből sem a látogatók, sem a felhasználók irányában;
 • A működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért;
 • Egyéb, rajta kívül álló okra visszavezethető hibákért, károkért
 • A felhasználó számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy erkölcsi kárért.

Felhasználó a honlap szolgáltatásait saját felelősségére használja. A szolgáltató fenntartja magának a jogot Felhasználóval szemben szolgáltatásainak szüneteltetésére vagy megszüntetésére bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, továbbá bármilyen változtatásra, illetve a teljes szolgáltatás átmeneti vagy teljes körű megszüntetésére.

Adatvédelmi nyilatkozat

A bioberta.hu a vásárlók adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja az ide vonatkozó törvények betartásával.

A regisztráció a következő adatokat rögzíti:

 • Élő és érvényes e-mail cím
 • Jelszó
 • Jelszó mégegyszer
 • Jelszó emlékeztető kérdés
 • Válasz

A Szolgáltató az adatokat kizárólag a Webáruház szolgáltatásának igénybevételéhez kapcsolódó rendelési célra használja fel, illetve a Megrendelő kifejezett hozzájárulásával a Szolgáltató saját promóciós, reklám, elektronikus reklám kampányainak keretében küldött hírlevél szolgáltatáshoz (adatkezelési célok).

Személyes adatok módosítása:

Adatait harmadik félnek nem adjuk át, kivéve a futárszolgálatnak. Adatainak kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el. Ezen személyes adatokat a felhasználó, saját felhasználó felületén bármikor módosíthatja vagy törölheti.

Regisztrációja törlését az alább e-mail címen kérheti: bertabio@mail.externet.hu


Ajánlja a cikket ismerősének | Nyomtatható verzió | Cikk tetejére

Az oldalon szereplő információk, képek és publikációk szerzői jogvédelem alatt állnak.
Minimum felbontás: 1024 x 768 | Grafika és kivitelezés: Civertan Grafikai Stúdió